Boksun qiymətinə uyğun hədiyyələr yığılır və içkinin ölçüsü seçdiyiniz qiymətə uyğun olur.